Begins

Jama'ah

Fajr

03:16

04:15

 - Sunrise

05:02

Dhuhr

01:02

01:30

Asr

06:21

07:30

Maghrib

08:53

08:58

Isha

10:04

10:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:00