Begins

Jama'ah

Fajr

06:00

07:00

 - Sunrise

07:34

Dhuhr

12:50

01:30

Asr

04:00

04:30

Maghrib

05:53

05:58

Isha

07:18

07:45

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:00